KISALFÖLDI KOMMUNÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT
Győr-Moson-Sopron megye 73 településén jelen vagyunk
 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. Törvényben előírtak értelmében az alábbiakat tesszük közzé:


Vezető tisztségviselő:

Hancz Attila ügyvezető igazgató bruttó tiszteletdíj 50 000

A vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgatói munkakörét határozatlan időre szóló megbízási szerződés alapján látja el.

A megbízási szerződés értelmében az ügyvezető igazgató jogviszonya megszűnik:

  • megbízás időtartamának lejártával (amennyiben határozott időtartamra lenne megállapítva)
  • Megbízó Társaság taggyűlése általi bármilyen okból vagy ok nélkül, indokkal vagy indok nélkül történő visszahívás időpontjával
  • GT.-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
  • Megbízott halálával
  • Megbízott lemondásával (Megbízó Társaság működőképességét érintő lemondás esetén 60. napon balül vagy korábban)

Felügyelő Bizottság:

Nyitrai József felügyelőbizottsági tag bruttó tiszteletdíj 60.000
Kocsis Róbert László felügyelőbizottsági tag bruttó tiszteletdíj 45.000
Lőrincz György felügyelőbizottsági tag bruttó tiszteletdíj 45.000